AmaWaterways AmaReina Deck Plans


AmaReina Deck Plans


AmaReina Stateroom Key
Category Cabin Name
AACAT. AA
AA+CAT. AA+
ABCAT. AB
BACAT. BA
BBCAT. BB
CCAT. C
DCAT. D
ECAT. E
SUSuite
Piano DeckAmaReina Piano Deck
Cello DeckAmaReina Cello Deck
Violin DeckAmaReina Violin Deck
Sun DeckAmaReina Sun Deck