Airports Serving Oyster Bay


Zanzibar KisauniFind Hotels Near Zanzibar Kisauni

Zanzibar, Zanzibar Island, Tanzania

39.2 miles

MafiaFind Hotels Near Mafia

Mafia Island, Tanzania

82.4 miles

Pemba Is-Pemba ArptFind Hotels Near Pemba Is-Pemba Arpt

Pemba Island, Pemba Island, Tanzania

111.8 miles

TangaFind Hotels Near Tanga

Tanga, Tanzania

118 miles

KilwaFind Hotels Near Kilwa

Kilwa, Tanzania

148 miles