Search Hotels

Zi Guang Yuan Hotel


136 Zhongxing Street
Jilin, China 132000
Phone: +86 432-6508-8888
Hoteliers! Is your information accurate? UPDATE HERE

 

Zi Guang Yuan Hotel Overview

Zi Guang Yuan Hotel GDS Hotel Codes
  • Amadeus GDS: OK JILZIG
  • Galileo/Apollo GDS: OK D0094
  • Sabre GDS: OK 312475
  • WorldSpan GDS: OK 16235