Shikoku Attractions

Showing 13 of 13 Attractions
Hotels Near Awa Odori Kaikan Hall79.1 miles- 20, 2-chome Shinmachibashi, Tokushima
Sightseeing- Historic Sites
Hotels Near Benesse Art Site Naoshima3449-1 Naoshima, Kagawa
Sightseeing- Other Options
Hotels Near Dogo Onsen Hot Springs5-6 Dogo Yunomachi
Sightseeing- Other Options
Hotels Near Happy RaftPhone 750-500
Itinerary- Local Tours
Hotels Near Isamu Noguchi Garden Museum74.3 miles- 3519 Mure, Mure-cho
Phone 087-870-1500
Sightseeing- Museums
Hotels Near Iya-no-Kazura Bashi (Iya Vine Bridges)Nishiiyayamamuraimazentoku Miyoshi-city, Tokushima
Sightseeing- Historic Sites
Hotels Near Kochi Castle11.2 miles- 1-2-1 Marunouchi, Kochi
Phone 88-824-5701
Sightseeing- Historic Sites
Hotels Near Kotohira-gu892-1 Kotohira-cho
Sightseeing- Historic Sites
Hotels Near Matsuyama Castle41.9 miles- 1 Marunouchi-cho, Matsuyama
Sightseeing- Historic Sites
Hotels Near Ryozen-ji Temple80.4 miles- 126 Tsukahana, Bando, Oasacho, Naruto
Sightseeing- Historic Sites
Hotels Near Sakamoto Ryoma Memorial Museum12.4 miles- 830 Urado-Shiroyama, Kochi
Phone 088-841-0001
Sightseeing- Museums
Hotels Near Shikoku ToursItinerary- Local Tours
Hotels Near Zentsu-ji Temple56.1 miles- 3-3-1 Zentsuji-cho, Zentsuji-shi
Phone 0877-620-111
Sightseeing- Historic Sites
JDS Travel News JDS Viewpoints JDS Africa/MI